Viktor Hovland và Ludvig Aberg tạo ra trận thắng lịch sử